Вести

Покрајински секретаријат за привреду и туризам подржао пројекат ТООВ

Др Ненад Иванишевић, покрајински секретар за привреду и туризам, уручио је данас уговоре по основу четири јавна конкурса Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, који су расписани у последњем кварталу 2021. године, у укупном износу од 157,8 милиона динара. Туристичкој организацији општине Врбас припало је 300.000 динара за пројекат "Унапређење и развој туристичке понуде општине Врбас" - за израду нових промотивних брошура "Гастро водич" и "Културно наслеђе Врбаса". Уговор је потписала Марија Златовић Арсенијевић, директорка Туристичке организације општине Врбас.

Јавним конкурсом за доделу бесповратних средстава туристичким организацијама локалних самоуправа са територије Војводине додељена су средства за укупно 21 локалну туристичку организацију са циљем промоције и развоја туристичких вредности јединице локалне самоуправе и унапређења развоја туризма кроз програме едукација и усавршавања вештина запослених у туристичкој делатности. Средства су додељена и за 94 манифестације како би се подстакао рад удружења грађана и других непрофитних организација која се баве унапређењем туристичке понуде Војводине, а кроз организовање, односно учешће на туристичко-привредним манифестацијама од међународног и домаћег значаја. Конкурсом за подизањe нивоа квалитета и капацитета објеката туристичке супраструктуре додељена су средства за укупно 37 корисника из читаве Војводине, а додељена су и 24 уговора по конкурсу за набавку машина и опреме и увођење технолошких иновација у промоцији и пословању угоститељских објеката. У предлогу новог покрајинског буџета секретаријат је предвидео знатна средства за конкурсе који ће бити расписани већ почетком наредне године, у укупном износу од 187 милиона динара за област туризма.

"Ово је за Туристичку организацију општине Врбас велика подршка, јер нам одобрена средства омогућавају да штампамо два промотивна материјала, на два језика - "Гастро водич" и "Културно наслеђе Врбаса". На овај начин олакшавамо представљање на сајмовима, приближавамо нашу понуду већем броју потенцијалних посетилаца, а посебан значај је у томе што материјал добијамо у тренутку када због пандемије нисмо могли да сами обезбедимо средства за његову израду. Хвала Покрајинском секретаријату за привреду и туризам на подршци, надам се да ћемо и у периоду пред нама осмислити нове пројекте који ће завредети подршку овог секретаријата", рекла је након потписивања уговора Марија Златовић Арсенијевић.