Вести

Грађевинска депонија уређена по четврти пут

Употребом тешке механизације радници ЈКП "Комуналац" за четири дана санирали су депонију грађевинког материјала у Врбасу, са које су уклонили 15.000 кубних метара отпада, саопштено је из овог предузећа.

"Већ четврти пут ове године уређујемо тзв. грађевинску депонију. Сведоци смо честог затрпавања овог сметлишта, односно, приступног пута депонији, јер појединци одлажу отпад и на уласку у депонију чиме често закрче пут ка месту намењеном за одлагање шута, земље и осталог грађевинског материјала. Депонија се простире на близу 20.000 хиљада квадратних метара и да би се уредио овај терен потребно је да булдозер ради неколико десетина радних сати", рекао је Младен Павловић, пословођа у ПЈ "Чистоћа".

Према његовим речима, на овом простору поред грађевинског, комуналци неретко затичу и велике количине комуналног отпада, иако се сметлиште за те намене, којим управља ЈКП и на коме је одлагање смећа бесплатно, налази на свега неколико стотина метара од депоније грађевинског материјала. "Ова депонија треба да се користи искључиво за грађевински отпад како би се њен век продужио. Овако имамо проблем и са затрпавањем канала за одвођење атмосферских вода који се налазе уз сметлиште", рекао је Павловић. Он је подсетио да је последњих година овај део Старог Врбаса урбанизован и проширен, та да свако ко на овом простору изручи отпад који не припада грађевинском материјалу, треба да помисли да су овде, поред фабрика и угоститељских објеката, смештене и стамбене куће и баште мештана, као и да у овом делу насеља одрастају деца која имају право на здраву животну средину.

Иначе, уређење овог простора комуналци су обавили на основу решења Одељења за инспекцијске послове Општинске управе Врбас.