Вести

САОПШТЕЊЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВРБАС

Општински штаб за ванредне ситуације општине Врбас на седници одржаној 16. марта 2020. године поводом Одлуке о увођењу ванредног стања у Републици Србији у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања председника Републике Србије , председника Народне скупштине и председника Владе Републике Србије донео је следеће мере које треба да допринесу спречавању, сузбијању и гашењу епидемије Ковид 19 на територји општине Врбас

1. Од понедељка 16. марта у потпуности ће бити обустављен рад Предшколске установе „Бошко Буха“, основних, средњих школа и високошколских установа на подручју општине Врбас.

2. наређује се свим власницима угоститељских објеката на територији општине Врбас да скратерадно време угоститељских објеката / ресторана, кафића,барова и осталих угоститељских објеката/на време од 8 до 20 часова.

- У угоститељским објектима у току радниог времена у затвореним просторијама дозвољено је присуство највише 50 лица.

- задужујху се власници угоститељских објеката да обезбеде заштитна и дезинфикациона средства за запослене и да редовно врше дезинфекцију угоститељских објеката.

3. наређује се директорима јавних предузећа на територији општине Врбас да тако организују рад јавних предузећа да се обезбеди редовно обављање делатности уз максималну примену заштитних средстава за запослене, и кориснике

4. У складу са закључком Покрајинске Владе и инструкцијом Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања РС даје се сагласност Геронтолошком центру Врбаса да привремено док траје ванредно стањепрестане са пружањем дневних услуга у заједници и то : услуге Клуба за одрасла лица, услуге помоћи и неге у кући, Службе за ванинституционалну социјалну заштиту Геронтолошког центра Врбас. Запослени радници Службе за ванинституционалну социјалу заштиту Геронтолошког центра распоређују се на рад у Геронтолошки центар Врбас и Домско одељење у Куцури,

5. наређује се директорима установа чији је оснивач општина Врбас да обезбеде минимум процеса рада.Привремено се отказују одржавање свих културних, спортских и јавних манифестације на територији општине Врбас. У Центру за физичку културу „Драго Јововић“ привремено престају са одржавањемсви спортски садржаји, као и у другим објектима у којима се одвијају спортске активности у теретанама и др.

Наређује се свим директорима јавних предузећа, установа, организација , заједница и агенција чији је оснивач општина Врбас да у организацији послова покажу пуно разумевање за мајке са децом , а посебно за мајкечија деца су сама.

6. Налаже се начелнику Општинске управе Врбас да тако обезбеди обављање делатности да омогући рад од куће тешким хроничним болесницима и лицима старијим од 60 година,

Налаже се Начелнику Општинске управе да изда налог за појачани надзор инспекцијских служби над свим објектима затвореног типа који примају више од 50 особа, у складу са Одлуком Владе Републике Србије.

7. Задужује се Црвени крст Врбаса за евиденцију волонтера . Сви заинтересовани могу се јавити на телефоне Црвеног крста Врбаса од 7 до 15 часова на телефоне број 021-707-702 и 021-707-704 и у осталим терминима на телефон број 064-228-7497.

8. Наређује се секретарима месних заједница да у просторијама месних заједница организују у времену од 7-15 часова а по потреби и дуже дежурство и да примају пријаве волонтера за помоћ старим и угроженим лицима као и да примају пријаве потреба старих и угрожених лица.

9. Општински штаб за ванредне ситуације је формирао кол центар који је у функцији 24 часа. Он пружа информације и помоћ најстаријим особама или хроничним болесницима. Број телефона кол центра је 021-706-306.

Општински штаб за ванредне ситуације је истакао да ће се сви расположиви ресурси наше локалне самоуправе ангажовати у спречавању, сузбијању и гашењу епидемије Ковид 19 на територји општине Врбас. Општински штаб ће редовно пратити стање, реализовати мере Владе Републике Србије и предузимати потребне мере и активности на спречавању, сузбијању и гашењу епидемије.

Командант Штаба,

Милан Глушац